Umre Hakkında Dini Bilgiler

Bismillâhirrahmânirrahîm
Güzel Allah’ımızın: “Haccı ve umreyi tam yapın” (Bakara 196) emri üzere umreyi tüm şartlarını; farz, vacib ve sünnetlerini yerine getirerek yapmamız hususunda yüce Allah yardımcımız olsun.

Öncelikle umrenin ne demek olduğunu öğrenelim:
Umre sözlükte; ziyaret etmek manasında olup günlük kullanımda ise; ihram, tavaf, say’ ve traş olmaktan ibaret olup arefe ve kurban bayramı günleri hariç (Bugünlerde umre yapmak mekruhtur.) senenin tamamında yapılabilen bir ibadettir. Ömürde bir defa umre yapmak sünnet-i müekkededir. (İbn-i Abidin Cilt:3 S:421) Şâfii mezhebine göre ise ömürde bir defa umre yapmak farzı ayındır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) umre hakkında;
“Umre kendisi ile diğer umre arasında işlenen (küçük) günahlara keffârettir. Mebrur haccın karşılığı ise ancak cennettir.

Peki, Mebrur ne demektir?
Mebrur: Allah indinde kabul edilen, kendisinde günah işlenmemekle beraber harama götürecek isyan ve fiillerden uzak durulan, çok selam vermenin ve çok ikramın yapıldığı, insanlara tatlı ve yumuşak söz söyleyip kimsenin kalbinin kırılmadığı ve fıkhi usul üzere yerine getirilen ibadettir.

Allah’ü Teâlâ daha önce yapmış ve yapacak olduğumuz umrelerimizi lütfu ile mebrur kabul ettiği umrelere ilhak eylesin. Her türlü harama düşmekten, bu mübarek beldelerde zerre kadar olsun edepsizlik yapmaktan muhafaza eylesin. Âmin. Umrenizin mebrur olmasını isterseniz değil mi ? Evet. O zaman mebrurun tanımında yer alan unsurları tek tek inceleyelim.

ALLAH İNDİNDE KABUL EDİLMESİ
Yaptığınız bir ibadetin Allah katında kabûle şâyan olabilmesi için o ibadeti evvela sırf ama sırf Allah rızası için yapmanız gerekir. Aynı zamanda o ibadetin kabul olması için;

İbrahim ve İsmail (a.s.)’ların Kâbe’nin inşâsını tamamladıktan sonra; “Yâ Rabbi (bu amelimizi) bizden kabul et” (Bakara 127) dedikleri gibi, yine Îsa (a.s.)’ın anneannesi olan Hanne validenin; “Yâ rabbi karnımdaki çocuğu sana adadım” deyip bu adağının kabul edilmesini istemesi ve yüce Allah’ımızın “Fetekabbelehâ Rabbühâ bikabûlin hasenin : Allah onun adağını pek güzel bir kabul ile kabul buyurdu.” (Al-i İmran S:53 de zikredilmiştir.) Ayeti kerimesinde olduğu gibi bizlerinde bir ibadeti yaptıktan sonra o ibadetin kabulü için Allah’ımıza dua etmemiz gerekmektedir.
Allah’ü Teâlâ ibadetlerinizi Fetekabbelehâ âyetine ilhak eylesin.

KENDİSİNDE GÜNAH İŞLEMEMEK VE HARAMA SEVK EDEN FİİL VE DAVRANIŞLARDAN UZAK OLMAK
Allah’ü Teâlâ; “Felâ rafese velâ füsûka velâ cidâle fil hacci” “Hacda cima yapmak (kadınların yanında cimadan bahsetmek, fuhşi kelam ve müstehcen sözler konuşmak) herhangi bir fasıklık (sövüşme ve dövüşme gibi yasaklar işleyerek şeriatın hududundan çıkış) ve (hizmetçilerle ya da yol arkadaşlarıyla) hiçbir çekişme yoktur buyurmaktadır.” (Bakara Suresi – 197)
Umrenin mebrur olması için; Allah’a isyana götürecek dünya hayatının geçici zevklerinden vazgeçerek ölü gibi Allah’a teslim olup, ihramlı iken hanımlara yaklaşmayıp, nefse hoş gelen müstehcen sözleri konuşmayıp, yoldan çıkma, itaatten çıkma, lakap takma veya açıktan günah işleme gibi fasıklık hareketlerinden uzak durarak yol arkadaşlarımızla gerekse de kitaplarda hizmetli diye geçen şirket, otel vb. görevliler ile cidal – tartışma yapmaksızın sünneti seniyyeye uyarak bir umre yapmamız gereklidir.

ÇOK SELAM VERİN! ÇOK İKRAM YAPIN!